Kampagnen gælder desværre kun produkter købt i Finland og Sverige

Følg os på Facebook og få besked om nye kampagner og konkurrencer.

mvh. Witt A/S

Persondatapolitik
1. Dataansvarlig
Witt Hvidevarer er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Witt Hvidevarer A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark
CVR-nr.: 2098 1075
Tlf-nr.: +45 7025 2323
Mail: info@witt.dk
Kontaktperson ved spørgsmål angående persondata: Henrik Hjort Nielsen

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med indsamlingen af personoplysninger er udelukkende at fremsende Sage® Gift Box. Dine personoplysninger vil ikke blive brugt i en markedsføringssammenhæng.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af EU’s databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 artikel 6 litra b.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, disse inkluderer:
Navn, adresse og kvittering.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandler Jotform Inc. Jotform Inc. har dedikerede servere i EU, nærmere bestemt Tyskland, og dine data vil derfor ikke bliver overført til tredjelande, herunder USA.

5. Hvor dine oplysninger stammer fra
Witt Hvidevarer A/S indhenter ikke yderligere oplysninger om dig, ind de oplysninger du selv indtaster i formularen for at fremsende Sage® Gift Box.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år jf. den danske bogføringslovs § 10 stk. 1.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Retten til tilbehørssættet bortfalder ved tilbagetrækkelse af samtykke, da vi efterfølgende ikke har mulighed for at fremsende Sage® Gift Box, da vi ikke har navn og adresse.

Returretten bortfalder ved tilbagetrækkelse af samtykke, da vi efterfølgende ikke har mulighed for at kontrollerer at returretten blev aktiveret indenfor tidsfristen.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

da_DK