Dessverre gjelder kampanjen bare for produkter som er kjøpt i Finland og Sverige

Følg os på Facebook og få besked om nye kampagner og konkurrencer.

Med vennlig hilsen Witt A/S

Persondatapolitikk
1. Dataansvarlig
Witt Hvidevarer er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.
Witt Hvidevarer A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark
CVR-nr.: 2098 1077
Tlf-nr.: +45 7025 2323
E-mail: info@witt.no
Kontaktperson ved spørsmål angående persondata: Henrik Hjort Nielsen

2. Formålene med og rettsgrunndlaget for Witts behandling av dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Formålet med innhenting av personopplysninger, er utelukkende å sende en Sage® Gift Box. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt i en markedsføringssammenheng.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger EU’s databeskyttelsesforordningen av 27. april 2016 artikkel 6 litra b.

3. Kategorier av personopplysninger
Vi behandler vanlige personopplysninger om deg og disse inkluderer:
Navn, adresse og kvittering.

4. Mottagere eller kategorier av mottagere
Vi gir dine personopplysninger videre til vår databehandler Jotform Inc. Jotform Inc. Har dedikerte servere i EU, nærmere bestemt i Tyskland, og dine data vil derfor ikke bli overført til tredjeland, herunder USA.

5. Hvor informasjonen din kommer fra
Witt Hvidevarer A/S samler ikke inn noen tilleggsinformasjon om deg før du oppgir informasjonen du sender inn i skjemaet for innsending av Sage® Gift Box.

6. Oppbevaring av dine personopplysninger
Vi oppbevarer dine personopplysninger i 5 år jf. den danske Bokføringslov § 10 stk. 1.

7. Retten til å trekke tilbake samtykket
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på de kontaktopplysningene, som fremgår ovenfor, i punkt 1.

Retten til tilbehørssettet bortfaller ved tilbaketrekking av samtykke, da vi dermed ikke har mulighet til å sende Sage® Gift Box, da vi ikke har navn og adresse.

Returretten bortfaller ved tilbaketrekking av samtykke, da vi deretter ikke har mulighet for å kontrollerer at returretten ble aktivert innenfor tidsfristen.

8. Dine rettigheter
Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til korreksjon (rettelse)
Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg.

Rett til å slette
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, før tidspunktet for vår vanlige, generelle sletting skjer.

Rett til begrenset behandling
Du har visse tilfeller rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortset fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at retskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelser
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelser mot vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelser mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å oversende opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no

9. Klage til datatilsynet
Du har rett til å sende en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

nb_NO